Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Liity jäsenjärjestöksi

Suomen Somalia-verkoston varsinaiseksi jäseneksi voi hakea Suomessa rekisteröity yhdistys, säätiö tai osuuskunta, joka haluaa edistää verkoston tavoitteita ja sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä. Jäsenyyttä voit hakea vaikka heti täyttämällä alta löytyvän hakulomakkeen.

 

Suomen Somalia-verkoston jäseneksi haluavat järjestöt hakevat jäsenyyttä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta täyttämällä liittymislomakkeen. Voit täyttää ja palauttaa lomakkeen sähköisesti.

Varsinaisilla jäsenillä on verkoston kokouksissa yksi ääni. Jäsenellä on oikeus erota verkostosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti verkoston johtoryhmälle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla verkoston kokouksessa siitä merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtoryhmä voi päättää jäsenen erottamisesta, jos tämä on jättänyt vuotuisen jäsenmaksun maksatta kahtena vuonna peräkkäin tai toiminnallaan huomattavasti haitannut verkoston toimintaa tai toiminut vastoin verkostossa hyväksyttyjä tarkoitusperiä.

Jäsenjärjestöjen edut

Suomen Somalia-verkosto on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan jäsen. Verkoston jäsenjärjestöt saavat Kepan palveluedut (esimerkiksi koulutukset, järjestötilojen käyttö ja Maailma kylässä -festivaalin paikat) jäsenhintaan.

Huom! Ilmoittautuessasi Kepan koulutukseen, muista mainita ilmoittautumislomakkeessa, että olette verkoston jäsen. Järjestöt maksavat kurssimaksut itse suoraan Kepalle.

Verkoston jäsenjärjestöt eivät kuitenkaan suoranaisesti ole Kepan jäseniä, joten ne eivät ole äänioikeutettuja Kepan yhdistyskokouksissa, vaan Suomen Somalia-verkosto kattojärjestönä edustaa heitä. 

Jäsenmaksut 2018

400 € (vuosibudjetti yli 400 000 €)

200 € (vuosibudjetti 100 000-400 000 €) 

100 € (vuosibudjetti 5000-100 000 €)

50 € (vuosibudjetti alle 5000 €)

25 € (yksityishenkilöiden kannatusjäsenyys)

Maksu suoritetaan Suomen Somalia-verkoston tilille Danske Bank Oyj FI7780002710244368.
BIC: DABAFIHH. Viestiksi (järjestön) nimi sekä ”jäsenmaksu 2018”.