Somalia vihreäksi!

          Ilmastonmuutos koettelee meitä kaikkia, mutta eniten se vaikuttaa maissa, joissa väestön toimeentulo on suoraan riippuvainen ympäristön tilasta. Ympäristöongelmat ja elinolosuhteiden huononeminen johtavat myös konflikteihin ja pakolaisuuteen. Tule mukaan tukemaan paikallisia ratkaisuja ympäristöongelmiin yhdessä maailman haavoittuvimmista maista!

  

Lahjoita

 

>> Tule mukaan

 >> Somalia vihreäksi! – joukkorahoituskampanja 

>> Lahjoita tai liity jäseneksi

>> Liity jäsenjärjestöksi       

>> Avoimet työpaikat   

Suomen Somalia-verkosto on yhdessä kumppaniensa kanssa käynnistänyt joukkorahoituskampanjan, jolla tuetaan paikallisia ratkaisuja kuivuuden, eroosion ja aavikoitumisen torjumiseksi. Hankkeen tavoitteena on kestävä luonnonvarojen käyttö, maaperän parantaminen ja suojeleminen puita istuttamalla ja paikallisten elinolosuhteiden parantaminen kuudella paikkakunnalla Somaliassa.

Kampanja on osa Somalia-verkoston ympäristöhankkeita, jotka vaikuttavat jopa 600 000 ihmisen elämään Somaliassa ja Afrikan sarven alueella.

Afrikan sarven ekosysteemi on erittäin haavoittuva. Muutos ympäristön tilassa on ollut nopea. Vielä 1990-luvun alussa Somaliassa oli vihreämpää. Puiden kaataminen lisääntyi sodan aikana ja pitkittyneistä kuivuuskausista johtuen, kun ihmiset hakivat lisätuloja puuhiiltä ja polttopuuta myymällä, eikä lakeja ja lainvalvontaa ollut. Puiden kaataminen on pahentanut eroosiota, joka lisää aavikoitumista.

Hankkeessa kasvatetaan paikallisten ympäristötietoisuutta, koulutetaan heitä istuttamaan puita, kunnostamaan maaperää, kehittämään vedenkeruumenetelmiä ja käyttämään energiaa säästäviä liesiä ja uusiutuvia energialähteitä puuhiilen ja polttopuun sijaan. Samalla paikallishallintoa tuetaan ympäristöpoliittisissa prosesseissa.

Puiden istuttaminen kuivuudesta ja metsäkadosta kärsiville alueille vähentää kasvillisuuteen kohdistuvaa painetta, parantaa maaperän laatua, hillitsee eroosiota ja vähentää aavikoitumista. Hedelmäpuut ja peltometsäviljelytekniikat parantavat lisäksi ruokaturvaa.

Hanke on erityinen myös siksi, että usean kumppanin yhteistyö yhdistää kansalaisyhteiskuntaa ja rakentaa uusia verkostoja, mikä edistää samalla alueen rauhaa ja vakautta. Yhteistyö ei ole itsestäänselvyys pitkän sisällissodan kokeneilla alueilla. Nyt yhteisen tavoitteen takana on kuitenkin laaja joukko suomalaisia diasporajärjestöjä sekä paikallisia kansalaisjärjestöjä eri puolilta Somaliaa.

Helsingin Yliopiston Viikin tropiikki-instituutti VITRI toimii projektissa teknisenä asiantuntijana tuoden mukaan suomalaista ja kansainvälistä ympäristöosaamista.

Lue hankkeesta lisää.

 

Mitä rahoilla tarkalleen tehdään?

Tavoitteenamme on vuoden aikana kasvattaa 50 000 puuntaimea ja istuttaa ne hankealueilla perheiden kotipihoille, koulujen pihoille ja julkisille paikoille. Kasvatukseen valitut puulajit soveltuvat paikallisiin olosuhteisiin ja kuiville alueille. Osa taimista on hedelmäpuita, joista perheet saavat lisäravintoa ja lisätuloja. Puut tarjoavat lisäksi mm. rehua karjalle, tuulen suojaa, varjoa, pihka- ja lääkeaineita, ja parantavat maaperää.

Kampanjan tavoitteena on kerätä 6000 euroa. Sillä esimerkiksi kasvatettaisiin, istutettaisiin ja suojattaisiin jo 2400 puun taimea tai tarjottaisiin 1500 koululaiselle säännöllistä ympäristöopetusta. Minimitavoite 1000 euroa mahdollistaisi 400 puun istuttamisen ja suojaamisen tai säännöllisen ympäristöopetuksen 250 koululaiselle. Jokaisella eurolla on merkitystä!

 

Mitä on jo saavutettu?

Tähän mennessä Somalia-verkoston ympäristöhankkeissa on perustettu kuusi ympäristökeskusta, joissa kasvatetaan ja jaetaan puun taimia, testataan kuiville alueille sopivia puulajeja ja luodaan paikallista siemenpankkia. Hankkeiden aikana on istutettu jo yli 100 000 puuta, puulajien määrä hankealueilla on kasvanut ja maaperän laatua koealueilla on saatu parannettua.

Lisäksi järjestökumppanit järjestävät keskuksilla koulutustilaisuuksia ja tekevät mediakampanjoita ja kouluvierailuja. Kymmenet vapaaehtoiset toimivat alueilla ympäristölähettiläinä. Hankkeen tuloksena ympäristökasvatus on myös tuotu osaksi vakituista opetusta joissakin alueen kouluissa. Yli 1000 puuta säästävää liettä on käytössä kuivilla alueilla asuvilla perheillä. Tietoisuus ympäristöongelmista ja niiden ratkaisuista on lisääntynyt ihmisten keskuudessa. Myös paikallishallinnot ovat ryhtyneet vähitellen toimiin ympäristönsuojelun edistämiseksi.

 

Suomen Somalia-verkostolla on Poliisihallituksen 02.5.2017 myöntämä rahankeräyslupa RA-2017-456. Keräysaika 2.5.2017-01.5.2019 koko maassa lukuunottamatta Ahvenanmaata. Suomen Somalia-verkosto käyttää kerätyt varat yhdistyksen kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen.

  

Lahjoita

 

Voit halutessasi ladata ja tulostaa itsellesi tai lahjansaajalle kiitoskortin:

Puuta säätävä liesi

Puuntaimia

Työvälineitä ja siemeniä taimitarhalle

Ympäristökasvatuspäivä koulussa

Ympäristökasvattajien koulutus

 

Seuraa kampanjaa somessa!  #somaliavihreäksi

@somaliaverkosto

@somaliaverkosto

@somaliaverkosto

LISÄTIETOJA

Maiju Korpela 

Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi 

Anna Diallo

Toiminnanjohtaja

+358 44 777 9422

anna.diallo (at) somaliaverkosto.fi