Finlands Somalia-nätverk

Finlands Somalia-nätverk är en ideellt, politiskt och religiöst obunden finsk paraplyorganisation för utvecklingssamarbete i Somalia.

Organisationen grundades år 2004 och arbetar för att stärka och öka utvecklingssamarbetet i Somalia samt till att förbättra kapaciteten hos organisationer som arbetar inom detta område.  Dessutom främjar nätverket ungas möjligheter att delta och påverka i det finska samhället och ökar deras intresse till globala frågor. Nätverket har 28 medlemsorganisationer som antingen planerar eller verkställer utvecklingsprojekt i Somalia. 

Nätverket arrangerar regelbundet skolningstilfällen för sina medlemmar i samarbete med Finlands Flyktinghälps Organisationssmedja, Kepa och andra organisationer. Skolningar ordnas kring teman som berör organisationernas verksamhet, som tex. utvecklingssamarbete och förvaltning eller särskilda frågor såsom jämställhet eller funktionshinder.

Nätverket ordnar självständigt eller i samarbete med andra parter olika seminarier med Somalia-tema och deltar även i andra seminarier och evenemang. 

År 2017 har nätverket två utvecklingssamarbetsprojekt inom miljövård i Somalia: Sahansaho och Ramaad. Projekten verkställs i samarbete med finska och somaliska organisationer och finansieras av Finlands utrikesministerium. Ett tredje utvecklingsprojekt  – Hiil hooyo för bättre modersundhet –  startade i 2017.

 

Medlemskap

Nätverkets medlemskap är öppet för alla som vill främja nätverkets målsättningar. Största delen av våra medlemmar är organisationer som grundats av somalier i Finland, men även finska organisationer som länge arbetat med utvecklingprojekt i Somalia finns med. Samarbetet inom nätverket är berikande och gynnar alla. Det är även möjligt att bli stödmedlem  för nätverket och på så sätt understöda verksamheten.