Kaksi tyttöä pitelee puuntaimia ulkona valkoisen talon edessä.

Kuva: Tatu Hiltunen

Kehitysyhteistyötä Afrikan sarvessa Somaliassa

Suomen Somalia-verkosto tekee vaikuttavaa kehitystyötä, jolla parannetaan ruokaturvaa, ennaltaehkäistään aavikoitumista, tuetaan naisten mahdollisuutta synnyttää turvallisemmin sekä parannetaan nuorten työllisyyttä. Pienenä järjestönä pystymme toimimaan myös kaikkein hauraimmilla alueilla.

 

 

Suomen Somalia-verkosto toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Verkoston hankkeiden ja kaiken toiminnan ytimessä on synnyttää yhteistyötä alueen eri toimijoiden välille, sillä samalla vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa, luomme uusia verkostoja ja edistämme myös rauhaa ja yhteiskunnallista vakautta.

Kehitysyhteistyöhankkeissa toimii verkoston koordinoimana yksitoista Suomen somaleiden perustamaa jäsenjärjestöä. 

Somalia-verkoston kehitysyhteistyöhankkeet

Kaikissa hankkeissa on verkoston lisäksi mukana kolme yhteistyökumppania Suomesta ja kolme hankealueilta. Hiil hooyossa ja Rajossa on mukana myös suomalaisia ammattikorkeakouluja, minkä lisäksi Hiil hooyossa tehdään yhteistyötä hankepaikkakunnilla toimivien yliopistojen kanssa. Hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaavat paikalliset kumppanit.

Hankkeita rahoittaa Suomen ulkoministeriö. Omarahoitusosuudesta vastaavat Somalia-verkosto ja sen kumppanijärjestöt. Sahansaho-hanke alkoi vuonna 2012, Ramaad vuonna 2014 ja Hiil hooyo 2017. Uusin hankkeemme Rajo alkoi vuonna 2021. 

Hankkeita toteutetaan Etelä- ja Keski-Somaliassa, Puntmaassa ja Somalimaassa. Kartasta näet kaikki paikkakunnat, joilla hankkeemme toimivat. 

Kartta Somalia-verkoston hankkeista.

Kartan sisältö: Rajo-nuorisotyöllisyyshanke toimii Hargeisassa, Buhodlessa ja Gardossa. Hiil hooyo -äitiysterveyshanke toimii Boramassa, Hargeisassa, Las Anodissa ja Garowessa. Sahansaho-ympäristöhanke toimii Buhodlessa, Galkayossa ja Adadossa. Ramaad-ympäristöhanke toimii Gurielissa, Dhusamareebissa, El Addessa ja Afmadow’ssa. 

 

Etsitkö Afrikan sarven tai kehitysyhteistyön asiantuntijaa?

Suomen Somalia-verkostolla ja sen jäsenjärjestöillä on monenlaista Somaliaan, Afrikan sarveen ja kehitysyhteistyöhön liittyvää osaamista sekä kontakteja alueella. Verkosto tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita, kuten luennointia, koulutuksia, hanke-evaluaatioita ja selvityksiä. Kaikki asiantuntijapalveluiden tuotto käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksiin. Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan lisää!

 

Äiti, lapsi ja kaksi henkilökunnan jäsentä neuvolan vastaanotolla.

Ryhmä miehiä kumartuneena kuivan hiekkaisen maaperän ylle.

Kaksi naista pitelee käsissään puuntaimia. Taustalla vehreitä puita.

Kuvat: Suomen Somalia-verkosto