Kaksi tyttöä pitelee puuntaimia ulkona valkoisen talon edessä.

Kuva: Tatu Hiltunen

Kehitysyhteistyötä Afrikan sarvessa Somaliassa

Suomen Somalia-verkosto tekee vaikuttavaa kehitystyötä, jolla on parannettu ruokaturvaa, ennaltaehkäisty aavikoitumista sekä tuettu naisten mahdollisuutta synnyttää turvallisemmin. Nykyisissä hankkeissa keskitytään nuorten ammatilliseen koulutukseen ja työllisyyden parantamiseen. Diasporan ja paikallisten kumppaniemme avulla pystymme toimimaan myös kaikkein hauraimmilla alueilla.

 

 

Suomen Somalia-verkosto toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa. Verkoston hankkeiden ja kaiken toiminnan ytimessä on synnyttää yhteistyötä alueen eri toimijoiden välille, sillä samalla vahvistamme kansalaisyhteiskuntaa, luomme uusia verkostoja ja edistämme myös rauhaa ja yhteiskunnallista vakautta.

Kehitysyhteistyöhankkeissa toimii verkoston koordinoimana yksitoista Suomen somaleiden perustamaa jäsenjärjestöä. 

Vuonna 2023 Suomen Somalia-verkostolla alkaa kolmen uuden Somaliassa toteutettavan kehitysyhteistyöhankkeen koordinointi. Kaikki hankkeet ovat yhteishankkeita, joissa on verkoston lisäksi mukana kolme jäsenjärjestöä Suomesta, näiden paikalliset kumppanit hankealueilla sekä Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Hankkeissa on mukana niin vanhoja kuin uusia jäsenjärjestöjä, jotka eivät ole aiemmin toimineet verkoston yhteishankkeissa. Mukana on myös uusia hankealueita, joissa verkosto ei ole aiemmin toteuttanut kehitysyhteistyötä. Kaikki kolme uutta hanketta keskittyvät ammatillisen opetuksen laadun kehittämiseen ja sitä kautta nuorisotyöllisyyden kohentamiseen hankealueilla.

Hankkeita rahoittaa Suomen ulkoministeriö. Omarahoitusosuudesta vastaavat Suomen Somalia-verkosto ja hankkeissa mukana olevat jäsenjärjestöt.

Somalia-verkoston kehitysyhteistyöhankkeet 2023-2026:

  

Hankkeita toteutetaan Etelä- ja Keski-Somaliassa, Puntmaassa ja Somalimaassa. Kartasta näet kaikki paikkakunnat, joilla Suomen Somalia-verkoston hankkeet toimivat. 

Kartan sisältö: Himilo – Nuorten työllisyys ja yrittäjyyshanke toimii Buhodlessa, Gardossa ja Talehissa. Kaabe – Nuorten voimaannuttamishanke Afgoyessa, Beledweynessä ja Galkayossa. Kobciye – Nuorten voimaannuttamishanke toimii  Buraossa, Hargeisassa ja Kismayossa. 

 

Päättyneet hankkeet

Etsitkö Afrikan sarven tai kehitysyhteistyön asiantuntijaa?

Suomen Somalia-verkostolla ja sen jäsenjärjestöillä on monenlaista Somaliaan, Afrikan sarveen ja kehitysyhteistyöhön liittyvää osaamista sekä kontakteja alueella. Verkosto tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita, kuten luennointia, koulutuksia, hanke-evaluaatioita ja selvityksiä. Kaikki asiantuntijapalveluiden tuotto käytetään kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksiin. Ota meihin yhteyttä niin keskustellaan lisää!

 

Äiti, lapsi ja kaksi henkilökunnan jäsentä neuvolan vastaanotolla.

Ryhmä miehiä kumartuneena kuivan hiekkaisen maaperän ylle.

Kaksi naista pitelee käsissään puuntaimia. Taustalla vehreitä puita.

Kuvat: Suomen Somalia-verkosto