Kuva: Tatu Hiltunen

Tavoitteena parempi äitiysterveys: Turvallisempia synnytyksiä ja neuvolatoimintaa

Somalia ja Afrikan sarvi ovat maailman vaarallisimpia alueita synnyttää. Äitien asemaa ja terveyttä voidaan kuitenkin parantaa kehittämällä odottaville ja synnyttäneille suunnattuja terveyspalveluita ja niiden laatua.

  

 

 

 

 

Somaliassa ja Afrikan sarvessa naisten on vaikea saada äitiysterveyspalveluita eikä synnytykseen ole välttämättä tarjolla ammattiapua. Unicefin arvion mukaan Somalimaassa ja Puntmaassa noin 60 prosenttia äideistä synnyttää ilman koulutettua apua.

Lapsikuolleisuus on korkea ja peräti yksi seitsemästä lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Sadastatuhannesta äidistä kuolee yli 700. Myös kuivuus, ruokapula, puhtaan juomaveden puute, saniteettitilojen vähyys ja yleinen terveyspalvelujen puute vaikeuttavat naisten elämää.

Hiil hooyo tarkoittaa äideiltä äideille.

Korkealla äitiyskuolleisuudella on läheinen yhteys moniin muihin kehityshaasteisiin. Perheen kohtaamien taloudellisten ja psykologisten ongelmien lisäksi äitinsä menettäneillä tyttölapsilla on huomattavasti korkeampi todennäköisyys jäädä vaille koulutusta ja avioitua liian nuorena. Tällä on vaikutuksensa äitiyskuolleisuuteen, sillä hyvin nuorilla äideillä on korkeammat riskit synnyttäessä.

Suurimmat äitiyskuolleisuuden syyt ovat raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä riittävällä seurannalla ja laadukkaammalla terveydenhuollolla. Myöskään lapsuusajan sairauksia, kuten ripulia, anemiaa ja aliravitsemusta, ei hoideta riittävästi. 

Kuva: Tatu Hiltunen

Koulutuksella eroon lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta

Hankkeen tavoitteena on alentaa korkeaa äitiys- ja lapsikuolleisuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista parantamalla naisten äitiysterveyttä ja vammaisten pääsyä terveydenhoitoon. Terveydenhuollon työntekijöille tarjotaan täydennyskoulutusta neuvolatyöstä. Yhteistyössä suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa on luotu äitiysterveyden verkko-opintokokonaisuus kolmeen paikalliseen oppilaitokseen, jota tarjotaan kaksi kertaa vuodessa terveydenhuollon opiskelijoille. Opetettaviin sisältöihin kuuluu muun muassa diagnostiikan, hätätilanteiden, ehkäisyn ja perhesuunnittelun sekä äitiysterveyden kokonaisuuksia.  

Tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaito ja motivaatio parantuisivat sekä ymmärrys raskauden ja synnytyksen jälkeisen seurannan sekä laitossynnytyksen tärkeydestä lisääntyisi. Hankkeen aikana parannetaan myös äitiyshuollon tiloja ja välineitä, sillä ne ovat hankealueilla hyvin puutteellisia. 

Kuva: Tatu Hiltunen

Vammainenkin nainen ja lapsi on arvokas

Vammaisten naisten tarpeita ei useinkaan huomioida äitiysterveyspalveluissa riittävästi. Vammaisnäkökulmaa tuodaan hankkeessa esiin kaikessa koulutuksessa ja tiedottamisessa ja tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat lisää tietoa vammaisten henkilöiden kohtaamisesta ja etenkin vammaisten äitien tukemisesta.

Mitä?

Koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhoitoalan opiskelijoille. Lisätään yhteisöjen ymmärrystä äitiysterveydestä esimerkiksi radiotiedotuksella. 

Missä?

Somalimaassa ja Puntmaassa.

Milloin?

Hiil hooyo -hanke aloitettiin alkuvuodesta 2017 ja se suunniteltiin kuusivuotiseksi. Hankkeelle on myönnetty rahoitus sen viimeiselle vaiheelle 2019–2022.

Kenelle?

Hankkeesta hyötyy hankealueen koko yhteisö, joista lisääntymisiässä tai raskaana olevia naisia 100 000. Noin 1000 vammaista henkilöä ja heidän perheenjäsentään saa tukea.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta. Verkoston lisäksi mukana on kolme suomalaista kansalaisjärjestöä: Puntland Society of Finland (PSF), Sahan International Relief Association (Sahan), Somaliland Seura (SLS) ja kolme paikallista kumppanijärjestöä: Dumar, Aayatiin Development  Foundation (Aayatiin) ja Hope Org. 

Lisäksi mukana on kaksi suomalaista ammattikorkeakoulua Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä kolme paikallista yliopistoa: East African University, Nugaal University ja Amoud University. 

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi