Kolme naista seisoo rivissä. Taustalla hylly, jossa lääketarvikkeita.
Kuva: Tatu Hiltunen

Tavoitteena parempi äitiysterveys: Turvallisempia synnytyksiä ja neuvolatoimintaa

Somalia ja Afrikan sarvi ovat maailman vaarallisimpia alueita synnyttää. Äitien asemaa ja terveyttä voidaan kuitenkin parantaa kehittämällä odottaville ja synnyttäneille suunnattuja terveyspalveluita ja niiden laatua.

  

 

 

 

 

Somaliassa ja Afrikan sarvessa äitiysterveyspalvelut ovat sekä laadultaan että resursseiltaan puutteelliset eikä synnytykseen erityisesti syrjäisemmillä seuduilla ole välttämättä tarjolla ammattiapua. Unicefin arvion mukaan hankealueillamme Somalimaassa ja Puntmaassa noin 60 prosenttia äideistä synnyttää ilman koulutettua apua. Merkittävä tekijä ovat myös epäilevät asenteet raskaudenaikaista seurantaa ja terveysasemalla tai sairaalassa synnyttämistä kohtaan.

Lapsikuolleisuus on korkea ja peräti yksi seitsemästä lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Sadastatuhannesta äidistä kuolee noin 700. Myös kuivuus, ruokapula, puhtaan juomaveden puute, saniteettitilojen vähyys ja yleinen terveyspalvelujen puute vaikeuttavat naisten elämää.

Korkealla äitiyskuolleisuudella on läheinen yhteys moniin muihin kehityshaasteisiin. Perheen kohtaamien taloudellisten ja psykologisten ongelmien lisäksi äitinsä menettäneillä tyttölapsilla on huomattavasti korkeampi todennäköisyys jäädä vaille koulutusta ja avioitua liian nuorena. Tällä on vaikutuksensa äitiyskuolleisuuteen, sillä hyvin nuorilla äideillä on korkeammat riskit synnyttäessä.

Suurimmat äitiyskuolleisuuden syyt ovat raskauden ja synnytyksen aikaiset komplikaatiot, jotka olisivat ennaltaehkäistävissä riittävällä seurannalla ja laadukkaammalla terveydenhuollolla. Myöskään lapsuusajan sairauksia, kuten ripulia, anemiaa ja aliravitsemusta, ei hoideta riittävästi. 

Vauva nukkuu aikuisen sylissä.
Kuva: Tatu Hiltunen

Koulutuksella eroon lapsi- ja äitiyskuolleisuudesta

Hankkeen tavoitteena on alentaa korkeaa äitiys- ja lapsikuolleisuutta ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista parantamalla naisten äitiysterveyttä ja vammaisten pääsyä terveydenhoitoon. Terveydenhuollon työntekijöille tarjotaan täydennyskoulutusta neuvolatyöstä. Yhteistyössä suomalaisten ammattikorkeakoulujen kanssa on luotu äitiys- ja lapsiterveyden verkko-opintokokonaisuus, jota tarjotaan terveydenhuollon opiskelijoille kolmessa paikallisessa yliopistossa. Opetettaviin sisältöihin kuuluu muun muassa raskaudenaikaiseen terveyteen, riskiraskauksien tunnistamiseen, naisten silpomisen ehkäisemiseen, imetykseen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä vammaisten äitien ja lasten yhtäläisiin oikeuksiin liittyviä kokonaisuuksia.  

Tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilaisten ammattitaito ja motivaatio parantuisivat sekä ymmärrys raskauden ja synnytyksen jälkeisen seurannan tärkeydestä sekä koulutetun ammattilaisen läsnäolon merkityksestä synnytyksissä lisääntyisi. Hankkeen aikana parannetaan myös äitiyshuollon tiloja ja välineitä, sillä ne ovat hankealueilla hyvin puutteellisia. 

Työmme tuloksia

Vuosien 2017–2020 aikana Hiil hooyo -hankkeessa: 

  • 225 äiti-lapsiterveysasemien työntekijää on suorittanut täydennyskoulutuksen.
  • 3 yliopistoa Afrikan sarvessa on tarjonnut sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijoille 15 opintopisteen laajuista verkko-opintokurssia, jonka sisältö kehitettiin yhteistyössä suomalaisten ammattikorkeakoulujen Diakin ja XAMKin kanssa.
  • 134 sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijaa on suorittanut kehitetyn verkko-opintokurssin hyväksytysti.
  • on lisätty tietoa äitiysterveydestä ja raskaudenaikaisen seurannan tärkeydestä radio-, tv- ja julistekampanjoilla. Kampanjoilla on tavoitettu yhteensä yli miljoona henkeä.  
  • 6 800 peruskouluikäistä oppilasta on saanut kouluvierailujen kautta tietoa hygieniasta ja seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. 
  • on parannettu vammaisten henkilöiden asemaa äitiysterveyspalveluissa sisällyttämällä vammaisten henkilöiden oikeudet ja tarpeet osaksi äiti-lapsiterveysasemien työntekijöiden täydennyskoulutusta ja opiskelijoiden verkko-opintokurssia.
  • on parannettu äiti-lapsiterveysasemien esteettömyyttä rakentamalla rampit ja hankkimalla pyörätuolit kuudelle äiti-lapsiterveysasemalle. 

 

Mitä?

Koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja terveydenhoitoalan opiskelijoille. Lisätään yhteisöjen ymmärrystä äitiysterveydestä ja vammaisten naisten ja lasten yhtäläisistä oikeuksista terveyteen tiedotuskampanjoilla. 

Missä?

Somalimaassa ja Puntmaassa.

Milloin?

Hanke aloitettiin alkuvuodesta 2017 ja se päättyi vuoden 2022 loppuun.

Kenelle?

Hankkeesta hyötyy hankealueen koko yhteisö, joista lisääntymisiässä tai raskaana olevia naisia 100 000. Noin 1000 vammaista henkilöä ja heidän perheenjäsentään saa tukea.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta. Verkoston lisäksi mukana kolme suomalaista jäsenjärjestöä: Puntland Society of Finland (PSF), Sahan International Relief Association (Sahan), Somaliland Seura (SLS) ja kolme paikallista kumppanijärjestöä: Dumar, Aayatiin Development  Foundation (Aayatiin) ja Hope Org. 

Lisäksi mukana kaksi suomalaista ammattikorkeakoulua Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK sekä kolme paikallista yliopistoa: East African University, Nugaal University ja Amoud University. 

Vammaiskumppanuus hankkeessa asiantuntijana vammaisten naisten ja lasten aseman ja oikeuksien huomioimisessa.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi