Tavoitteena laadukas ammattikoulutus ja nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Kobciye – Nuorten voimaannuttamishanke on monitoimijahanke, joka pyrkii vaikuttamaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen puutteeseen Somalimaassa ja Jubbamaassa, Somaliassa.

 

Hankkeessa nuoret ja haavoittuvaisessa asemassa olevat saavat mahdollisuuden ammatillisiin taitoihin, koulutukseen ja toimeentuloon. Hanke painottaa kaikkien yhtenäistä oikeutta koulutukseen ja työhön.

Hankkeen tulokset: 1) Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevat nuoret saavat ammattikoulutusta ja työkokemusta, 2) ammattikoulutuksen saatavuus, laatu ja inklusiivisuus lisääntyy ja 3) ymmärrys ammatillisen koulutuksen positiivisesta vaikutuksesta taloudelliseen kehitykseen ja sen tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy. 

Tärkeimmät aktiviteetit:

– 945 opiskelijaa suorittaa ammatillisia lyhytkursseja, jotka sisältävät yrittäjyyden perusteita, elämäntaitoja ja harjoittelujakson

– Ammatillisten opettajien inklusiivisen pedagogiikan ammattitaito kehittyy

– Kehitetään laadukkaita ammattikursseja

– Jaetaan yhteisöissä tietoa ammattikoulutuksen ja siihen liittyvien työpaikkojen tarjoamista mahdollisuuksista, ja siitä, että kaikilla tulisi olla yhtäläinen mahdollisuus hankkia koulutus

– Yrityksiä koulutetaan yritysvastuusta. 

Hanke toteutetaan kolmella alueella. SSV:llä on 6 järjestökumppania, joista 3 on suomalaisia jäsenjärjestöjä ja 3 heidän kumppaneitaan Somalimaassa tai Jubbamaassa – joko järjestöjä tai ammattikoulutuskeskuksia. Hankkeessa on mukana myös Hämeen ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntijana.

 

Mitä?

Ammatillisia lyhytkursseja ja yrittäjyystaitojen opetusta nuorille. Ammatillisen opetuksen laadun kehittämistä. 

Missä?

Buraossa ja Kismayossa

Milloin?

Hanke alkoi vuonna 2023. 

Kenelle?

Yli 900 nuorelle tai muuten haavoittuvassa asemassa olevalle. Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä hyötyvät myös paikalliset oppilaitokset ja yritykset sekä koko yhteisö.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta.
Verkoston lisäksi mukana on kolme suomalaista kansalaisjärjestöä: Bado ry, MEH ry ja Esma ry.

Paikallisina kumppanijärjestöinä toimivat: Social life and Agricultural Development Organization (SADO) ja Horn of Africa Development Cooperation & Humanitarian Aid Organization (HODECO).

Hankkeessa on mukana myös Hämeen Ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntijana.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi