Aikuisia ja lapsia kokoontuneena varjoon oranssin katoksen alle. Kuivaa, lähes puutonta luontoa.
Kuva: Tatu Hiltunen

Tavoitteena aavikoitumisen torjuminen: Vaatii tietoa, hyvää hallintoa ja kestäviä lajikkeita

Ramaad tarkoittaa vehreää luontoa, joka kuivuuden kurittamalla aavikolla on suuri unelma. Ramaad-ympäristöhankkeen tavoitteena on ehkäistä aavikoitumista lisäämällä ihmisten ympäristötietoisuutta, istuttamalla puita ja lisäämällä kuivuttuua hyvin kestävien puulajien leviämistä.

 

Ramaad-hankkeen tavoitteena on aavikoitumisen torjuminen Somaliassa. Aavikoitumista torjumalla voidaan helpottaa yli 200 000 ihmisen elämää, jotka kärsivät kuivuudesta, aavikoitumisesta, laidunmaan puutteesta, työttömyydestä ja yksipuolisesta ravinnosta.

Tavoitteseen pääseminen edellyttää ihmisten ympäristötietoisuuden lisäämistä, hyvää ympäristöhallintoa ja kestävien puulajikkeiden testausta ja käyttöönottoa. Hankkeen aikana on perustettu ympäristökeskuksia, joissa kasvatetaan puiden taimia ja testataan kuivilla alueilla soveltuvia lajeja.

Taimia istutetaan ihmisten kotien ja koulujen pihoille sekä julkisille paikoille. Puiden istuttamisen tavoitteena on parantaa maaperän laatua, hillitä eroosioita ja vähentää aavikoitumista. Ne myös parantavat ruokaturvaa, sillä hedelmäpuut, kuten guava- ja mangopuut tuovat kaivattuja mineraaleja ja vitamiineja yksipuoliseen ruokavalioon.

”Toivon, että hanke laajenisi useammille paikkakunnille, jotta muutkin yhteisöt pääsisivät osaksi hankkeen tuomista hyödyistä.”

Sahra, 32, kauppias

Ympäristökeskusten tehtävänä on puiden istuttamisen lisäksi lisätä tietoa ympäristön suojelusta sekä järjestää kouluvierailuja ja erilaisia koulutuksia, joiden avulla pyritään parantamaan ympäristön tilaa.

Puuntaimia useassa rivissä katetussa puutarhassa.
Kuva: Tatu Hiltunen

Samalla niissä myös suojellaan paikallisia puulajeja ja pyritään lisäämään kuivuutta hyvien sietävien lajien leviämistä. Tulevaisuudessa on tavoitteena, että ympäristökeskukset pystyisivät myös itse hankkimaan toiminnalleen varoja myymällä taimia.

Ramaad-ympäristöhankkeen toimintavuosien aikana ympäristötietoisuus hankealueilla on jo lisääntynyt huomattavasti ja jo kymmeniätuhansia puita on istutettu hankealueille.

Puuhiilen tuotanto kuriin Somaliassa

Yksi Ramaad-ympäristönsuojeluhankkeen tavoitteista on vähentää puiden kaatamista puuhiilen tuottamiseksi hankealueilla. Kuivuus ja aavikoituminen ovat tehneet Somalian perinteisen elinkeinon paimentolaisuuden harjoittamisen monilla paikkakunnilla mahdottomaksi ja ihmiset ovat joutuneet etsimään muita elinkeinoja. Moni onkin joutunut turvautumaan juuri puiden kaatamiseen ja hiilen myymiseen.

Puuhiilisäkkejä pinottuna maahan. Taustalla yksi puu, muoviroskaa ja lisää puuhiilisäkkejä.
Kuva: Tatu Hiltunen

Puuhiilen myyjille pyritään yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa löytämään vaihtoehtoisia tulonlähteitä  ja samalla lisäämään ihmisten tietoa puuhiilen käytön haitallisista vaikutuksista.

Puuhiilen käytön vähentämiseksi edistetään myös puuta säästävien liesien käyttöä ja hankkeen aikana on jaettu kotitalouksille ympäristöystävällisempiä liesiä. Myös koululaisten tietoa puiden suojelusta ja hiilen käytön haitallisuudesta lisätään, sillä lasten ympäristötietoisuuden lisäämisellä pystytään usein vaikuttamaan koko perheeseen.

Ympäristöongelmat pakolaisuuden ja konfliktien taustalla

Vaikka Suomen Somalia-verkoston hankkeilla on mahdotonta puuttua kaikkiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, ihmisten katastrofikestävyyttä voidaan kuitenkin parantaa. Ympäristön heikko tilaa ajaa Afrikan sarven alueella monet nuoret etsimään parempaa elämää Euroopasta.

Turvapaikanhakija-aallon yhtenä taustasyynä ovat juuri heikot elinkeinomahdollisuudet omalla kotipaikkakunnalla ja ympäristöongelmien ennustetaan nousevan yhtä keskeisempään asemaan myös konfliktien taustalla. Kehitysyhteistyön avulla voidaan siis edistää pitkällä tähtäimellä myös Somalian rauhaa ja kehitystä.

Oransseista teltoista koostuva leiri pensaikkoisessa maastossa. Muutamia ihmisiä kävelemässä.
Kuva: Tatu Hiltunen

Ramaad-ympäristönsuojeluhanke pyrkii vaikuttamaan Somalian ympäristön tilaan jakamalla tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja lisäämällä toimeentulon mahdollisuuksia hankealueilla. Yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa työskennellään myös kestävän ympäristöpolitiikan luomiseksi.

Somalian vuosikymmeniä kestänyt konflikti on vaikeuttanut alueellista yhteistyötä eri maanosien välillä. Yksi hankkeen tulos onkin, että somalialaisten hankekumppanien yhteiset vuosittaiset kokoukset ovat parantaneet eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisänneet kontakteja ympäristönsuojelun parissa toimivien tahojen kesken.

Ramaad-hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty verkoston ensimmäisen, Sahansaho-hankkeen parhaita käytäntöjä.

Mitä?

Puiden istutusta ja lajikkeiden testausta. Ympäristötietoisuutta lisätään. Tavoitteena ympäristön kannalta kestävämpi paikallishallinto. Uusia ideoita puuhiilen myyjille.

Missä?

Gurielissa ja Dhusamareebissa Galmudugin alueella, El-Addessa Gedon alueella ja Afmadow’ssa Jubbamaassa.

Kenelle?

Hankkeesta hyötyvät alueilla asuvat perheet, maanviljelijät, naiset, puuhiilen tuottajat ja myyjät, paikallishallinnot, opiskelijat, opettajat ja vapaaehtoiset. Pitkällä aikavälillä parantuneesta ympäristön tilasta ja lisääntyneestä ympäristönsuojeluun liittyvästä tietotaidosta hyötyvät myös muut kuivien alueiden asukkaat Somaliassa ja koko Afrikan sarven alueella.

Milloin?

Hanke alkoi vuonna 2014. Hankkeen viimeinen vaihe 2019–2022. .

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta. Verkoston lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu kolme suomalaista järjestöä: Gannaane, Sahed, Suomi-Somalia Seura ja kolme somalialaista kansalaisjärjestöä: Action for Relief and Development (ARD), Agro-pastoral Charity Organisation (APCO), Sahal Healthcare and Development Association (SAHDA).

Lisäksi verkosto tekee tiivistä yhteistyötä Viikin tropiikki-instituutin kanssa.

Lisätietoja hankkeesta

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi