Kuivaan maahan istutettu puun oksa, josta versoo pieniä vihreitä lehtiä.
Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Tavoitteena kestävä luonnonvarojen käyttö: Metsäkadon ehkäiseminen hillitsee aavikoitumista

Afrikan sarven ekosysteemi on erittäin haavoittuva. Tilannetta korjataan nyt hankealueilla edistämällä peltometsäviljelyn leviämistä, istuttamalla metsäkadosta kärsiville alueille puita ja lisäämällä ihmisten tietoisuutta ympäristökysymyksistä.

 

Sahansaho tarkoittaa hetkeä juuri ennen sateiden alkua, kun ilma tuoksuu hyvältä ja kaikki tietävät, että kuiva kausi loppuu kohta. Ihmiset ja eläimet ovat tottuneet elämään vuosituhansien ajan vaihtelevien kuivuus- ja sadekausien mukaan, mutta ilmastonmuutos, liikalaiduntaminen ja puiden kaataminen ovat saaneet aikaan sen, että vanha karjatalouteen perustuva elinkeino on käynyt mahdottomaksi.

”Jos Sahansaho ei olisi alkanut, niin maaperästä olisi tullut kuin sementtilattia ilman kasvillisuutta. Hanke alkoi juuri oikeaan aikaan.”

– Sahansahon osallistuja

Puuhiilikauppaa kuriin

Vuosikymmeniä kestänyt konflikti on vaikeuttanut myös ympäristön tilaa ja saanut esimerkiksi villieläimet pakenemaan naapurimaihin. Monin paikoin myös ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja elävät joko maansisäisinä pakolaisina tai ulkomailla.

Sahansaho-hankkeen tarkoituksena on parantaa maaperän ja veden kestävää käyttöä ja vähentää kasvuston painetta istuttamalla kuivuudesta ja metsäkadosta kärsiville alueille uusia puuntaimia. Hankkeen aikana jaetaan tietoa ympäristöä säästävistä ruoan valmistustavoista.

Ryhmä naisia tutkii vihreitä keittimiä.
Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Puiden istuttamisen ohella tärkeä toimintamuoto on myös puuta säästävien liesien käytön edistäminen. Niistä toivotaan osaratkaisua merkittävään ympäristöongelmaan eli puiden kaatamiseen puuhiilen valmistamiseksi. Puuhiilikauppiaille pyritään löytämään vaihtoehtoisia tulonlähteitä, esimerkiksi metallikeittimien valmistusta.

Hankkeen aikana on perustettu samanlaisia ympäristökeskuksia kuin Ramaad-kehitysyhteistyöhankkeessa ja tarkoituksena on, että niistä kehittyy alueellisia keskipisteitä. Keskuksessa kasvatetaan puun taimia, järjestetään koulutustilaisuuksia ja tuotetaan puiden siemeniä.

Peltometsätalous pelastaa

Hankkeen aikana pyritään myös edistämään peltometsätalouden lisääntymistä. Peltometsätalous on viljelyjärjestelmä, jossa samalla alueella viljellään sekä peltokasveja että puita.

Kuivilla ja eroosiolle alttiilla alueilla peltometsäviljely auttaa hillitsemään eroosiota ja palauttaa maaperän hedelmällisyyden sekä mahdollistaa hyötyviljelyn. Myös pensaat, heinät ja ruohot kasvavat paremmin harvan puuston varjossa.

Maassa, jossa karjatalous on pääelinkeino, peltometsäviljely on erityisen tärkeää, koska kaikki rehu tulee puista ja pensaista.

Puuntaimia kahdessa rivissä puutarhalla.
Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Työ tuottaa tulosta

Vaikka hankealueet ovat kärsineet kovasta kuivuudesta, taimitarhoja on pystytty ylläpitämään ja hankkeen tulokset alkavat näkyä. Sahansaho-hankkeen seurauksena puiden määrä ja lajikirjo hankealueilla on kasvanut ja ympäristötietoisuus lisääntynyt ihmisten keskuudessa.

Kymmenet vapaaehtoiset toimivat alueilla ympäristölähettiläinä, vierailevat paikallisissa kouluissa sekä jakavat tietoa. Satoja puuta säästäviä liesiä on jaettu perheisiin. Maaperän laatua koealueilla on saatu parannettua ja ruohon kasvatusta perinteisin menetelmin elvytettyä.

Pitkällä tähtäimellä ympäristön hyvinvointi tukee myös rauhaa ja köyhyyden vähentämistä. Yhteistyöhön on kutsuttu niin aluehallinto, koulut, uskonnolliset johtajat kuin kansalaisyhteiskuntakin. Yhteistyö vähentää ennakkoluuloja eri alueilta saapuvia ihmisiä kohtaan.

Ympäristönsuojelun lisäksi Suomen Somalia-verkoston molemmissa ympäristöhankkeissa tavoitteena on myös kumppanijärjestöjen kapasiteetin vahvistaminen kaikin puolin. Siihen pyritään hanke- ja taloushallintokoulutuksilla, verkostojen luomisella ja ylipäätään yhteistyön lisäämisellä eri toimijoiden kesken hankepaikkakuntien sisällä ja välillä.

Vahvat ja itsenäiset järjestöt vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa ja voivat osaltaan olla kehittämässä alueen vakautta ja vaurautta.

Mitä?

Metsäkatoa ja siten aavikoitumista ehkäistään puita istuttamalla ja maa-alueita kunnostamalla. Vettä varastoidaan, ja kuiville alueille välttämätöntä peltometsätaloutta edistetään.

Sahansaho on Somalia-verkoston ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke. Sahansaho-hankkeen lisäksi Somalia-verkostolla on käynnissä toinen ympäristönsuojeluun keskittynyt Ramaad-kehitysyhteistyöhanke.

Missä?

Hanke toimii Adadossa, Buhodlessa ja Galkayossa.

Milloin?

Vuonna 2012 alkaneen hankkeen suunniteltu kesto on 10 vuotta. Hankkeen viimeinen vaihe 2019–2022. 

Kenelle?

Noin 5 000 kotitaloutta saavat välitöntä hyötyä. Parantuneesta ympäristön tilasta hyötyy pitkällä aikavälillä lähes 350 000 ihmistä.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi kuuden järjestön yhteishanketta. Yhteistyössä mukana olevat suomalaiset kansalaisjärjestöt:  Puntland Community (PC), Sool, Sanaag and Hawd Development Association (SSHDA), Somali Social Development Association (SSDA).

Yhteistyössä mukana olevat paikalliset kansalaisjärjestöt: Homboboro Relief and Rehabilitation Organization (HRRO), Nomadic Development Organization (NDO), Tanaad Relief and Development Organization (TARDO).

Lisäksi verkosto tekee tiivistä yhteistyötä Viikin tropiikki-instituutin (VITRI) kanssa.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi