Lauma kameleita pensaikkoisessa maastossa.
Kuva: Tatu Hiltunen

Jäsenjärjestöt

Suomen Somalia-verkostoon voivat liittyä kaikki Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön parissa toimivat tai kehitysyhteistyötä vasta suunnittelevat järjestöt. Vuonna 2021 verkostossa oli 32 jäsenjärjestöä.