Kuva: Tatu Hiltunen

Jäsenjärjestöt

Suomen Somalia-verkostoon voivat liittyä kaikki Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön parissa toimivat tai kehitysyhteistyötä vasta suunnittelevat järjestöt. Tällä hetkellä verkostossa on 29 jäsenjärjestöä.

Bado ry

Järjestön esittely tulossa!

Bado ry:n verkkosivusto http://badory.com/ on rakenteilla! 

Berri-Somal Kehitys ry

Berri-Somal Kehitys ry on kansalaisjärjestö, joka tukee maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen ja viihtymään uudessa kotimaassaan. Järjestö pyrkii toiminnallaan etsimään ratkaisuja maahanmuuttajien koulutukseen ja työllisyyteen sekä vakiinnuttamaan pysyvä asuminen Suomessa. Yhdistys on harjoittanut Suomessa jo vuosien ajan muun toiminnan ohella mehiläistarhausta ja hunajatuotantoa. Tätä Suomessa hankittua osaamista välitetään myös kehitysyhteistyönä Somaliaan. Somalian kyläprojekteissa paikallisia on koulutettu mehiläisten hoitoon ja hunajaviljelyyn. Berry-Somal Kehitys ry myös kehittää kylien vesijärjestelmiä, kotieläinten hoitoa ja kasvien viljelyä somalialaisissa kylissä.

Lue lisää http://www.berrisomal.org/

Care and Unity ry

Järjestön esittely tulossa!

Gannaane ry

Gannaane ry on 2002 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on luoda tulevaisuuden toivoa ja mahdollisuuksia erityisesti somalialaisille, somalitaustaisille ja muille maahanmuuttajille Suomessa sekä Somaliassa. Yhdistys pyrkii edistämään maahanmuuttajien fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhteiskuntarauhaa ja ehkäisemään nuorten radikalisoitumista. Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla, toiminta painottuu kotoutumisen tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn, erityisesti suomen kielen opetuksen, osallisuuden lisäämisen ja muun työllistymistä edistävän toiminnan avulla, unohtamatta liikunnan merkitystä. Kotoutumista edistetään aktiivisella verkostoitumisella somaliyhteisöjen, valtaväestön, julkisen sektorin ja muiden järjestöjen kanssa. Huomiota kiinnitetään kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Lapsille ja nuorille järjestetään jalkapallokerhoa ja tyttöjen sunnuntaikerhoa. Lisäksi Gannaane ry on mukana Somalia-verkoston koordinoimassa Ramaad-ympäristöhankkeessa.

Lue lisää https://gannaane.yhdistysavain.fi/

Iftin Seura ry

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä http://www.iftinseura.fi/

Kanava Nuoriso ry

Järjestön esittely tulossa!

Kirkon Ulkomaanapu

Vuonna 1947 perustettu Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. KUA tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Somaliassa KUA tukee rauhan ja sovinnon työtä sekä romahtaneen
valtionhallinnon uudelleenrakentamista. Humanitaarinen apu tuo vettä ja ruokaa kuivuudesta pahiten kärsiville alueille.

Lue lisää https://www.kirkonulkomaanapu.fi/

 

Länsi-Helsinki Somaliyhteisö ry

Järjestön esittely tulossa!

Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry (LSV) on suomalainen lääkärijärjestö, joka edistää tasa-arvoista oikeutta laadukkaaseen terveydenhuoltoon Suomessa ja kansainvälisesti. Suomessa LSV edistää mm. paperittomien oikeutta terveydenhuoltoon. Kansainvälisessä työssä painottuu kestävien kansanterveysmallien edistäminen kehitysyhteistyön keinoin sekä lääkäreiden rauhantyö.

Lue lisää  https://lsv.fi/

 

MEH ry

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä http://mehry.fi/ 

Maahanmuuttajien työ, koulutus ja kulttuuri ry (MATYKO)

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä http://mtkk.eu/ 

Naisten ja nuorten xurijo ry

Järjestön esittely tulossa! 

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Järjestön visiona on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Pelastakaa Lapset ry:n tehtävänä on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Lue lisää https://www.pelastakaalapset.fi/ 

Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry

Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys ry edistää maahanmuuttajien, erityisesti somalialaisten, työllistymistä Suomessa. Yhdistys neuvoo ja ohjaa maahanmuuttajia, toimii etujärjestönä viranomaisiin nähden sekä kehittää uusia työllistymismalleja. Lisäksi yhdistys edistää maahanmuuttajien sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia, suvaitsevaisuutta ja hyväksyntää eri etnisten ryhmien välillä sekä naisten ja miesten tasa-arvoa. Pohjois-Suomen somalialainen tukiyhdistys myös kehittää etenkin urheiluun liittyvää kulttuuri- ja nuorisotoimintaa sekä edistää kehitysyhteistyön mahdollisuuksia Somaliassa.

Lue lisää https://www.pohjoissomalialainen.com/ 

Puntland Community ry

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä http://puntland-community.net/

Puntland Society of Finland ry

Puntland Society of Finland ry on vuonna 2001 alun perin Somaliaan suuntautuvaan avustustyöhön perustettu yhdistys. Lähivuosina yhdistys on suuntautunut Somalian lisäksi Suomeen, jossa sen painopisteitä ovat kotoutumisen tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä somalialaisen kulttuurin ja somalin kielen edistäminen. Puntland Society of Finlandilla on tällä hetkellä meneillään mm. STEA:n rahoittama Yhdessä-hanke, jossa keskitytään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin tukemiseen. Lisäksi yhdistys on mukana Somalia-verkoston koordinoimassa Hiil Hooyo -äitiysterveyshankkeessa. 

R3 - Maahanmuuttajanuorten tuki ry

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry on vuonna 2003 perustettu yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajanuorten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä. Yhdistyksen toiminta on avointa ja monikulttuurista, eli mukaan ovat tervetulleita kaikki nuoret taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. R3:lla on Myyrmäessä Action-toimintakeskus, jossa on tarjolla monenlaista ilmaista toimintaa 18-29 -vuotiaille nuorille.

Lue lisää https://www.r3.fi/

Sahan International Relief Association ry

Järjestön esittely tulossa! 

Sahed ry

Järjestön esittely tulossa! 
Lue lisää järjestöstä https://www.sahed.fi/ 

Solidaarisuus

Solidaarisuus on lähes 50-vuotias kehitysyhteistyöjärjestö, joka rakentaa maailmaa, jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta eikä kukaan elä köyhyydessä. Järjestö ehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja edistää kestävää toimeentuloa Nicaraguassa, Somalimaan alueella ja Keniassa. Solidaarisuus puhuu vaikeistakin asioista rohkeasti ja puolustaa heitä, joita ei muuten kuulla. Järjestö on erityisesti asiantuntija tyttöjen sukupuolielinten silpomisen vastaisessa työssä. Solidaarisuus uskoo, että ongelmat on ratkaistavissa kestävällä tavalla yhdessä toimimalla.
Lue lisää https://www.solidaarisuus.fi/ 

Somali Aid ry

Järjestön esittely tulossa!  

Somaliland Seura ry

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä https://slandseura.fi/ 

Somali Peace and Development Organization (Sopdo) ry

Järjestön esittely tulossa!
Lue lisää järjestöstä https://www.facebook.com/SopdoFinland 

Somali Social Development Association ry (SSDA)

Somali Social Development Association ry (SSDA) on perustettu vuonna 1998. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää nuorten koulutusta ja hyvinvointia Suomessa sekä Somaliassa. SSDA:n toiminta perustuu vapaaehtoistyölle, ja tarkoitus on aktivoida nuoria edistämään heidän yhteiskunnallista asemaansa. Somaliassa yhdistys on perustanut koulun Godinlabeen, jossa on koulutettu jo yli 500 oppilasta. Nykyään yhdistyksen toiminta keskittyy Somalia-verkoston koordinoimaan Sahansaho-ympäristöhankkeeseen, jossa luodaan taimitarhoja, koulutetaan paikallisia ja ennaltaehkäistään aavikoitumista.

Sool, Sanaag & Hawd Development Association ry (SSHDA)

Järjestön esittely tulossa! 

Suomen Itä-Afrikan tuki ry

Järjestön esittely tulossa! 

Suomi-Somalia Seura ry

Suomi-Somalia Seura on vuonna 1986 perustettu ystävyysjärjestö. Seura edistää suomalaisten ja somalialaisten kanssakäymistä, Suomen ja Somalian välistä yhteistyötä ja maiden välistä kulttuurivaihtoa sekä tekee tunnetuksi Somalian luontoa, historiaa ja kulttuuria Suomessa. Kotimaan toiminnan lisäksi Suomi-Somalia Seura toteuttaa kestävää kehitysyhteistyötä Somaliassa ja edistää Suomen ja Somalian välistä kauppaa. Suomi-Somalia Seura on myös mukana verkoston ja yhteistyökumppaneiden Ramaad-ympäristöhankkeessa.

Lue lisää https://suomisomaliaseura.fi/

Taakuleeye Helping Hand ry

Järjestön esittely tulossa! 

 

Viestintä ja Kehitys -säätiö (VIKES)

Viestintä ja kehitys -säätiö on journalistien ja viestintäalan solidaarisuussäätiö, joka tukee sananvapautta, toimittajien ammattitaitoa, turvallisuutta ja heidän oikeuksiaan. Työssä käytetään suomalaisten journalistien asiantuntemusta ja vertaisoppimista. Kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden lisäksi Vikes lisää suomalaisten tietoisuutta sananvapauskysymyksistä. Suomessa Vikesillä on ollut useita hankkeita kehityskysymyksistä uutisoimiseen ja maahanmuuttajien sananvapauteen liittyen. Vikesin tavoite on nostaa esille sananvapauden merkitystä ihmisoikeutena ja demokratian kulmakivenä niin Suomessa kuin koko maailmassa.

Lue lisää https://vikes.fi/