Sillanrakentajat-teksti oranssilla taustalla

 

Miten diaspora voi vaikuttaa taustamaansa kehitykseen? Millaiset mahdollisuudet erityisesti Suomessa asuvilla somalitaustaisilla on osallistua Somalian ja Afrikan Sarven kehitykseen?

Joulukuussa 2019 julkaistussa Somalia-verkoston selvityksessä pyritään vastaamaan lyhyesti näihin kysymyksiin.

 

 

 Sillanrakentajat-julkaisun kansikuva: Kaksi hymyilevää naista.   LATAA JULKAISU PDF-TIEDOSTONA TÄSTÄ.

 

VTT Rosa Rantasen tekemä selvitys on katsaus Suomen Somalia-verkoston syntyyn ja toimintaan. Se on myös esimerkkinä muille verkostoille ja diasporajärjestöille, jotka haluavat toimia järjestäytyneesti oman taustamaansa kehityksen hyväksi Suomesta käsin.

Selvityksessä käsitellään sekä diasporaa identiteettinä että diasporaa toimijana. Diasporan  toimijuuteen liittyen nousivat esiin erityisesti seuraavat käsitteet: asiantuntijuus, kieli ja uskonto, ylisukupolvisuus ja toiminnan jatkuvuus sekä luottamus ja tasapuolisuus. Selvityksessä kerrotaan myös, minkälaisia haasteita Suomen Somalia-verkoston 15 toimintavuoden aikana on kohdattu, ja miten niistä on päästy yhdessä eteenpäin. Nämä asiat toimivat toivottavasti hyödyllisinä esimerkkeinä erilaisille diasporajärjestöille sekä diasporan ja kehitysyhteistyön parissa toimiville tahoille. 

Tutkimusavustajana selvityksen teossa toimi Liban Abdi.

Selvitys on tehty Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella osana Dialogiprosessi-hanketta.