Vahvistetaan nuorten identiteettiä

Vuosina 2021-2022 toteutuvassa VGK-hankkeessa somalinkielisten koulumateriaalien kautta vahvistetaan nuorten tuntemusta globaalikasvatuksen aiheista. 

 

Suomessa jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella omaa äidinkieltään. Suomen tai ruotsin tuntien lisäksi järjestetyt muiden omien äidinkielten tunnit ovat vapaaehtoisia, ja opetusryhmien perustaminen edellyttää vähintään 10 oppilasta. Saatavilla olevat opetusmateriaalit kuitenkin vaihtelevat paljon kielien ja koulujen välillä. Somalin kielen tapauksessa yhteneväistä materiaalia ei ole saatavilla ja sen hankkiminen tai tuottaminen on kiinni opettajan omista resursseista ja kontakteista. 

 

Oppimista yhdessä

Ulkoministeriön rahoittamassa Suomen Somalia-verkoston VGK-hankkeessa on tuotettu somalinkielisiä globaalikasvatusmateriaaleja. Näin somalin kielen tunneille saadaan yhteneväiset materiaalit käytettäväksi koko Suomessa, ja globaalikasvatuksen aiheita saadaan tutuksi nuorille. Somalin kielen tunneilla käy myös somalitaustaisia kouluvierailijoita, jotka toimivat roolimalleina oppilaille. Kouluvierailijoiden kanssa oppilaiden on myös mukava käydä materiaalia läpi vertaistuen hengessä, ja neutraalissa ilmapiirissä omalla äidinkielellään. 

 

Laadukkaita materiaaleja

SSV:n tuottama materiaali käsittelee globaalikasvatuksen tärkeitä aiheita, kuten globaaleja kehityskysymyksiä, pakolaisuuden syitä, ilmastonmuutosta, ympäristönsuojelua, kierrätystä ja kestävää kehitystä. Oman äidinkielen sanaston kasvattaminen globaaleista kehityskysymyksistä on suuri etu ja takaa paremman ymmärryksen näistä monitahoisista kysymyksistä. Sen ansiosta oppilaat menestyvät paremmin myös muiden aineiden suomenkielisillä oppitunneilla. Positiivista palautetta on saatu myös oppilaiden vanhemmilta, jotka ovat olleet iloisia saadessaan lisää puhuttavaa lastensa kanssa.

 

Hanke on toteutettu Helsingin, Tampereen, Turun  ja Vantaan alueella. Hanke on tavoittanut jo yli 200 oppilasta. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. 

 

Oletko somalin kielen opettaja?

Ota yhteyttä saadaksesi ilmaiset opetusmateriaalit käyttöösi:

samuli.salmi@somaliaverkosto.fi

 

Tue toimintaamme lahjoittamalla:

 

Lahjoita

Tai lahjoita Mobilepayn kautta numeroon 45292