Vahvistetaan nuorten identiteettiä

Vuosina 2021-2022 toteutetussa VGK-hankkeessa somalinkielisten koulumateriaalien kautta vahvistettiin nuorten tuntemusta globaalikasvatuksen aiheista. 

 

Suomessa jokaisella oppilaalla on oikeus opiskella omaa äidinkieltään. Suomen tai ruotsin tuntien lisäksi järjestetyt muiden omien äidinkielten tunnit ovat vapaaehtoisia, ja opetusryhmien perustaminen edellyttää vähintään 10 oppilasta. Saatavilla olevat opetusmateriaalit kuitenkin vaihtelevat paljon kielien ja koulujen välillä. Somalin kielen tapauksessa yhteneväistä materiaalia ei ole saatavilla ja sen hankkiminen tai tuottaminen on kiinni opettajan omista resursseista ja kontakteista. 

 

Oppimista yhdessä

Ulkoministeriön rahoittamassa Suomen Somalia-verkoston VGK-hankkeessa toteutettiin somalinkielisiä globaalikasvatusmateri-aaleja. Näin somalin kielen tunneille saatiin yhteneväiset materiaalit käytettäväksi koko Suomessa, ja globaalikasvatuksen aiheita saadaan tutuksi nuorille. Somalin kielen tunneilla kävi myös somalitaustaisia kouluvierailijoita, jotka toimivat roolimalleina oppilaille. Kouluvierailijoiden kanssa oppilaiden oli myös mukava käydä materiaalia läpi vertaistuen hengessä, ja neutraalissa ilmapiirissä omalla äidinkielellään. 

 

Laadukkaita materiaaleja

SSV:n tuottama materiaali käsitteli globaalikasvatuksen tärkeitä aiheita, kuten globaaleja kehityskysymyksiä, pakolaisuuden syitä, ilmastonmuutosta, ympäristönsuojelua, kierrätystä ja kestävää kehitystä. Oman äidinkielen sanaston kasvattaminen globaaleista kehityskysymyksistä on suuri etu ja takaa paremman ymmärryksen näistä monitahoisista kysymyksistä. Sen ansiosta oppilaat menestyvät paremmin myös muiden aineiden suomenkielisillä oppitunneilla. Positiivista palautetta saatiin myös oppilaiden vanhemmilta, jotka olivat iloisia saadessaan lisää puhuttavaa lastensa kanssa.

 

Hanke toteutettiin Helsingin, Tampereen, Turun  ja Vantaan alueella. Hanke tavoitti yli 200 oppilasta. Hanke päättyi vuoden 2022 loppuun. 

 

Oletko somalin kielen opettaja?

Ota yhteyttä saadaksesi ilmaiset opetusmateriaalit käyttöösi:

toimisto (at) somaliaverkosto.fi

 

Tue toimintaamme lahjoittamalla:

 

Lahjoita

Tai lahjoita Mobilepayn kautta numeroon 45292