Kuva: Wall Boat/Flickr

Avoimet työpaikat

Tällä sivulla julkaisemme tiedot Somalia-verkoston avoimista työpaikoista hakutietoineen. Sivulta löydät myös harjoittelua ja vapaaehtoistyötä koskevat ajankohtaiset ilmoitukset.


Somalinkielinen tutkimusavustaja 

Suomen Somalia-verkosto hakee somalinkielentaitoista tutkimusavustajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.- 30.11.2019.

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä. Tutkimusavustaja työskentelee hankekoordinaattorin tukena kirjallisen selvitystyön tekemisessä Suomen Somalia-verkoston koordinoimassa Dialogiprosessi-hankkeessa. Selvitystyö kartoittaa diasporien verkostoitumista ja vaikutusmahdollisuuksia Suomessa sekä Suomesta käsin omaan kotimaahan. Suomen Somalia-verkostoa käytetään selvityksessä esimerkkitapauksena.  

Tutkimusavustajan pääasiallinen tehtävä on osallistua verkoston toiminnassa mukana olevien henkilöiden haastattelemiseen somalin kielellä ja tiivistää haastattelut suomeksi. Haastattelut tehdään suullisesti. Tehtävä tarjoaa tutkimusavustajalle mahdollisuuden olla mukana suunnittelussa ja tutkimustyössä oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaisesti. Vastuu selvitystyön suunnittelusta, haastattelukysymysten valinnasta ja työn kirjallisesta toteuttamisesta on hankekoordinaattorilla. Selvitystyö julkaistaan suomen kielellä. 

Edellytämme hakijalta somalin ja suomen kielen taitoa, itsenäistä työotetta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Arvostamme kokemusta tutkimus- ja toimistotyöstä, haastattelukokemusta sekä somalidiasporan tuntemusta.  

Työ tehdään etänä, mieluiten omilla välineillä. Siihen sisältyy kuitenkin palavereita Suomen Somalia-verkoston toimistolla. Haastattelut toteutetaan pääosin Helsingissä. Tehtävän laajuus on 50 tuntia ja palkka 1000 euroa. 

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo pyydetään toimittamaan 16.10.2019 klo 16 mennessä osoitteeseen rosa.rantanen@somaliaverkosto.fi. Työhaastattelut pidetään viikolla 43. Lisätietoja tehtävästä saa tarvittaessa hankekoordinaattori Rosa Rantaselta (050 5435289) arkisin kello 10-16 välillä. 


Suomen Somalia-verkosto ry on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton asiantuntijaorganisaatio. Verkosto tukee kattojärjestönä Somaliassa kehitysyhteistyötä toteuttavia järjestöjä sekä vahvistaa jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa toimintakykyä kehitysyhteistyössä ja kehitysviestinnässä. Suomessa verkosto tukee erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ja tekee globaalikasvatusta.

 

 

Kuvat: Tatu Hiltunen, Somalia-verkosto