Fem kvinnor ler och diskuterar på en fest.

Finlands Somalia-nätverk

Finlands Somalia-nätverk är en ideellt, politiskt och religiöst obunden finsk paraplyorganisation för utvecklingssamarbete i Somalia.

Organisationen grundades år 2004 och den arbetar för att stärka och öka utvecklingssamarbetet i Somalia samt till att förbättra kapaciteten hos organisationer som arbetar inom detta område.  Dessutom främjar nätverket ungas möjligheter att delta och påverka i det finska samhället och ökar deras intresse till globala frågor. Nätverket har 33 medlemsorganisationer. 

Nätverket arrangerar regelbundet skolningstilfällen för sina medlemmar i samarbete med Finlands Flyktinghälps Organisationssmedja, Fingo och andra organisationer. Skolningar ordnas kring teman som berör organisationernas verksamhet, till exempel utvecklingssamarbete och förvaltning eller särskilda frågor såsom jämställhet eller funktionshinder.

Nätverket ordnar självständigt eller i samarbete med andra parter olika seminarier med Somalia-tema och deltar i andra seminarier och evenemang. 

Finlands Somalia-nätverk gör ett imponerande utvecklingsarbete för att förbättra matsäkerheten, minska fattigdomen, förhindra ökenspridning och stödja kvinnor för en säkrare förlossning. Som en liten organisation kan vi också arbeta kostnadseffektivt i de mest ömtåliga områdena med våra partners. År 2020 har nätverket två miljöutvecklingsprojekt: Sahansaho och Ramaad, och ett hälsoprojekt Hiil Hooyo för bättre modersundhet.

Nätverket organiserar också aktiviteter för ungdomar. Impact Academy uppmuntrar unga människor att påverka samhället och erbjuder en utsiktspunkt för internationella och inhemska organisationer.

Också besöker vi finska grundskolor, gymnasier och yrkesskolor för att berätta om Afrikas horn, flyktingar och utvecklingsfrågor och hur de interagerar med varandra.

Män och kvinnor samlades i ett gruppfoto

Medlemskap

Nätverkets medlemskap är öppet för alla som vill främja nätverkets målsättningar. Största delen av våra medlemmar är organisationer som grundats av somalier i Finland, men även finska organisationer som länge arbetat med utvecklingprojekt i Somalia finns med. Samarbetet inom nätverket är berikande och gynnar alla. Det är även möjligt att bli stödmedlem  för nätverket och på så sätt understöda verksamheten.