Ajankohtaista

Sheeko-blogi nyt auki!

Sheeko on somalia ja tarkoittaa juttua tai tarinaa. Suullisella perinteellä on edelleen vahva asema somalialaisissa yhteisöissä, joka näkyy esimerkiksi somalialaisten vahvoina sosiaalisina taitoina ja henkilökohtaisen viestinnän tärkeydessä.

Tervetuloa tutustumaan Sheeko-blogiin!

Yhdistys- ja hanketoiminnan suomi-englanti-somali sanasto on nyt täällä!

 

Sanastoon on koottu keskeisimpiä yhdistys- ja henketyöhön liittyviä termejä selityksineen. Voit tulostaa sanaston itsellesi täältä.

Seuraa meitä somessa:

Muita linkkejä

Kepa - Tapahtumakalenteri
Kepan tapahtumakalenteri

 


Ulkoministeriön matkustustiedote Somaliaan


 

TULE KOULUVIERAILIJAKSI!

 

Oletko kiinnostunut pakolaisuudesta, kehitysyhteistyöstä sekä työstä lasten ja nuorten parissa? Haluatko työkokemusta esimerkiksi opintojen ohella ja aitiopaikan kasvavan kehitysyhteistyöjärjestön työhön? Tule Suomen Somalia-verkoston kouluvierailijaksi! Lue lisää...

 

TUE TYÖTÄMME!

 

Voit liittyä kannatusjäseneksemme 25 eurolla verkkokaupassamme! Lahjoitetut kannattajajäsenmaksut käytetään verkoston hankkeisiin Somaliassa ja Suomessa. Niiden avulla parannetaan ruokaturvaa, vähennetään köyhyttä ja ennaltaehkäistään aavikoitumista Somaliassa sekä levitetään tietoa kehitysyhteistyöstä ja Somaliasta Suomessa.

AFRIKAN SARVI on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti.

 

AFRIKAN SARVI 2/2016 ILMESTYNYT

Afrikan Sarvi 2/2016 on ilmestynyt! Lehti tarjoaa jälleen lukijoilleen monipuolisen kattauksenAfrikan sarven maihin liittyvää asiatietoa ja näkemyksiä, joita muualta ei löydy.

Afrikan Sarven uudessa numerossa teemoina ovat avioliitto ja perhe.

http://afrikansarvi.fi/issue12/paeaekirjoitus

Jaana Janssen kirjoittaa artikkelissaan somalialaisista häistä Suomessa. Niitä järjestettäessä keskustelua käydään yhtäältä kulttuurisesta samanlaisuudesta suomalaisen kulttuurin kanssa, toisaalta somalikulttuurin autenttisuudesta. Jälkimmäistä halutaan korostaa erityisesti ”oikeanlaisten” häävideoiden avulla.

Linda Hart pohtii artikkelissaan sitä, miten maaliskuussa 2017 Suomessa voimaan astuva uusi avioliittolaki tulee vaikuttamaan eri uskontokuntien vihkimiskäytäntöihin. Aiheesta on toistaiseksi käyty keskustelua vain vähän muissa kuin evankelis-luterilaisissa uskontokunnissa.

Maria Väkiparta puolestaan tuo esiin sen, kuinka avioitumiseen liittyvät odotukset muuttuvat myös Afrikan sarvessa. Somalimaalaisten miesten asenteet tyttöjen ympärileikkausta kohtaan ovat muuttumassa eikä operaatiota enää pidetä avioliiton ehdottomana edellytyksenä kuten ennen.

Abdirashid A. Ismail valottaa artikkelissaan sitä, miksi somalialaisten yksinhuoltajaäitien määrä Suomessa kasvaa. Hänen mukaansa pääasialliset syyt liittyvät yhtäältä maahanmuuttopolitiikkaan ja toisaalta tekijöihin, jotka aiheuttavat painetta puolisoiden välisiin suhteisiin ‒ kuten muuttuneisiin sukupuolten välisiin rooleihin ‒ ja lisäävät avioerojen määrää.

Lehdessä on myös somalialais- ja sudanilaistaustaisten nuorten kolumneja heitä koskettavista aiheista, kuten islamofobiasta ja vapaaehtoistyöstä. Nuoret pohtivat myös kehitysavun pulmallisuutta ja kahden kulttuurin välissä elämistä.

Yhteydenotot editor@afrikansarvi.fi


Afrikan Sarvi on internetissä ilmestyvä maksuton verkkolehti, joka keskittyy Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin. Sen julkaisija on Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Lehti on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Afrikan Sarvi on saanut tukea Ulkoministeriön kehitysmäärärahoista.

Bookmark and Share

 

 

Vaikuttavaa kehitysyhteistyötä

Suomen Somalia-verkosto on Somalian kehitysyhteistyön aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää Somalian ja Afrikan sarven rauhaa ja kehitystä. Verkosto vahvistaa jäsenjärjestöjensä toimintakykyä kehitysyhteistyössä ja kotimaan toiminnassa sekä tukee nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa.