Kuva: Suomen Somalia-verkosto

Mikä Somalia-verkosto?

Suomen Somalia-verkosto on Somalian ja Afrikan sarven kehitysyhteistyön aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää alueen rauhaa ja kehitystä.

Suomen Somalia-verkosto tekee kehitysyhteistyötä yhdessä jäsenjärjestöjensä ja paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa. Verkosto koordinoi tällä hetkellä kolmea kehitysyhteistyöhanketta.

Suomessa Somalia-verkosto vahvistaa jäsenjärjestöjensä toimintakykyä tavoitteinaan kehitysyhteistyön ja järjestötoiminnan laadun parantaminen. Järjestämme koulutuksia, joista jäsenet saavat muun muassa eväitä hyvään hallintoon ja oppivat lisää järjestöjen työtä koskettavista teemoista, kuten sukupuolten välisestä tasa-arvosta tai vammaisuudesta.

Tärkeä osa työtämme Suomessa on tukea etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa nuorten kiinnostusta globaalikysymyksiin. Kannustamme myös nuoria mukaan järjestöjen työhön ja vapaaehtoistoimintaan.

Verkoston jäsenyys  on avoinna kaikille, jotka haluavat edistää yhdistyksen tavoitteita. Valtaosa verkostossa toimivista järjestöistä on Suomessa asuvien somalialaisten perustamia, mutta mukana on myös jo pitkään kehitysyhteistyötä Afrikan sarvessa tehneitä suomalaisia järjestöjä.

Miten verkoston toimintaa rahoitetaan?

Suomen ulkoministeriö on Somalia-verkoston hankkeiden suurin rahoittaja. Vuonna 2016 Ramaad-hankkeen budjetti oli lähes 150 000 euroa. Sahansaho-hankkeen rahoitus oli katkolla, mutta toimintoja pystyttiin ylläpitämään siirtämällä edellisen vuoden ylijäämää ja keräämällä lahjoituksia.

Vuonna 2017 verkoston talous kasvoi huomattavasti ja ulkoministeriö myönsi Sahansaholle 164 030, Ramaadille 136 000 ja uudelle Hiil Hooyo -terveyshankkeelle 219 436 euroa. Lisäksi hankkeiden toteuttamiseen käytetään 15 prosentin omarahoitusosuus, joka koostuu jäsenmaksuista, lahjoituksista ja vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisilla, kannattajajäsenillä ja lahjoittajilla on siis valtavan suuri rooli siinä, että kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteista tulee totta. 

Verkoston kotimaan budjetti vuodelle 2017 koostuu ulkoasiainministeriön myöntämästä 45 555 eurosta viestintä- ja globaalikasvatustukea (VGK), joka käytetään verkoston kouluvierailuhankkeen toteuttamiseen ja muuhun Afrikan sarveen ja pakolaisuuteen liittyvään viestintään. VGK-hankkeessa on 10 prosentin omarahoitusosuus, joka katetaan vuoden 2016 pernatsi-kampanjan tuotoilla.

Lisäksi STEA on myöntänyt verkostolle kolmivuotisen tuen nuorten vapaaehtoistoimintaa varten. Sen määrä vuodelle 2017 on 65 777 euroa. Verkosto sai STEA:lta myös Paikka auki -avustuksen järjestöavustajan palkkaamista varten. Lisäksi Helsingin kaupunki myönsi 3000 euroa uusien verkkosivujen kehittämiseen ja Alli Paasikiven säätiö 4000 euroa loppusyksystä 2017 järjestettävään somalialaiseen iltaan.

Suomen Somalia-verkostolla on myös ollut vuodesta 2016 rahankeräyslupa, jonka avulla se on voinut kerätä varoja kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoituksiin ja kotimaan toimintaan. Verkosto järjestää myös erilaisia varainhankintatapahtumia ja joukkorahoituskampanjoita.

Verkkokaupassamme voit liittyä verkoston kannattajajäseneksi tai tukea verkoston toiminnasta haluaamasi kohdetta.

Suomen Somalia-verkoston rahoituslähteet vuonna 2017

Hankerahoituksen jakautuminen valtionavustukseen ja omarahoitukseen, esimerkkinä Hiil Hooyo -äitiysterveyshanke.

Etsitkö asiantuntija-apua?

Suomen Somalia-verkostolla ja sen jäsenjärjestöillä on paljon Somaliaan, Afrikan sarveen ja kehitysyhteistyöhön liittyvää osaamista sekä kontakteja alueella.

Verkosto tarjoaakin erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten esimerkiksi räätälöityjä luentoja, koulutuksia, hanke-evaluaatioita ja selvityksiä. Kaikki asiantuntijapalveluiden tuotto käytetään verkoston kehitysyhteistyöhön.

 

Ota yhteyttä