Tavoitteena laadukas ammattikoulutus ja nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Himilo – nuorten työllisyys- ja yrittäjyyshanke on monitoimijahanke, joka pyrkii vaikuttamaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen puutteeseen Somalimaassa ja Puntmaassa.

 

Hankkeessa nuoret ja haavoittuvaisessa asemassa olevat, ja erityisesti vammaiset henkilöt, saavat mahdollisuuden koulutukseen ja toimeentuloon. Hanke painottaa kaikkien yhtäläistä oikeutta koulutukseen ja työhön. Erityisesti haavoittuvaiset ryhmät, erilaiset oppijat, inklusiivinen opetus ja vammaiset henkilöt huomioidaan koulutusten suunnittelussa niiden saavutettavuuden varmistamiseksi. 

Hankkeen tulokset: 1) Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat nuoret saavat ammattikoulutusta ja työkokemusta, 2) ammattikoulutuksen saatavuus, laatu ja inklusiivisuus lisääntyy, 3) ammattikoulutuksen ja ammattikunnan arvostus kasvaa ja kaikkien oikeus koulutukseen ja työhön tulee huomioiduksi, 4) ammattikoulutuksen ja sen tarjoamien työmahdollisuuksien saavutettavuus vammaisille henkilöille kohentuu

Tärkeimpiä aktiviteetteja ovat: 

– 630 opiskelijaa suorittaa ammatillisia lyhytkursseja, jotka sisältävät yrittäjyyden perusteita, elämäntaitoja ja harjoittelun

– Ammattikoulujen ja opettajien inklusiivisen pedagogiikan ammattitaito kehittyy

– Laadukkaita ammattikursseja kehitetään

– Hankealueen yhteisöt ovat tietoisia ammattikoulutuksen tarjoamista työmahdollisuuksista ja tuloista sekä siitä, miten koulutusta voidaan tarjota ja sopeuttaa kaikille

– 210 vammaista henkilöä suorittaa saavutettavissa olevan ammatillisen kurssin.

Hanke toteutetaan kolmella alueella. Himilo-hankkeen kumppanijärjestöt Suomessa ovat Puntland Society of Finland ry, Sool, Sanaag & Hawd Development Association (SSHDA ry) ja Maakulta ry ja Somaliassa Puntland Disability Organisations Network (PDON), Nomadic Development Organisation (NDO) ja Action for Social Development (ASD). Hankkeessa on mukana myös Hämeen Ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntija.

Mitä?

Ammatillisia lyhytkursseja ja yrittäjyystaitojen opetusta nuorille. Ammatillisen opetuksen laadun kehittämistä inklusiivisen pedagogiikan koulutusten ja ammattikurssien kehittämisen kautta.

Missä?

Gardossa, Buhodlessa ja Talehissa  

Milloin?

Hanke alkoi vuonna 2023. 

Kenelle?

Ensisijaisesti vammaisille ja muuten haavoittuvaisessa asemassa oleville 15–25-vuotiaille nuorille. Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä hyötyvät myös paikalliset oppilaitokset ja yritykset sekä koko yhteisö.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta.
Verkoston lisäksi mukana on kolme suomalaista kansalaisjärjestöä: Sool Sanaag and Hawd Development Association ry (SSHDA), Puntland Society of Finland ry ja 
Maakulta ry

Paikallisina kumppanijärjestöinä toimivat: Nomadic Development Organization (NDO) ja Puntland Disability Organisations Network (PDON) ja Action for Social Development (ASD).

Hankkeessa on mukana myös Hämeen Ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntijana.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi