Näkymä Hargeisan kaupungin ylle.

 

Tavoitteena nuorten työllisyys: Laadukasta ammattikoulusta ja yrittäjyystaitoja

Rajo tarkoittaa toivoa. Korkeasta työttömyydestä kärsivässä Afrikan sarvessa mahdollisuus ammattikoulutukseen ja yrittäjyystaitojen oppimiseen tuo nuorille toivoa valoisasta tulevaisuudesta.

 

Nuorissa todellakin on Afrikan sarven tulevaisuus, sillä jopa 75 prosenttia väestöstä on alle 30-vuotiaita. Kuitenkin noin kaksi kolmesta nuoresta on ilman työtä ja virallinen työttömyysaste on siten yksi maailman korkeimmista. Huolimatta nuorten suuresta osuudesta väestössä, heidän mahdollisuutensa osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ovat hyvin vähäiset.

Perinteisten maatalouselinkeinojen kannattavuuden väheneminen, lisääntyneet sään ääri-ilmiöt sekä opiskelumahdollisuuksien ja työpaikkojen puute saavat nuoret muuttamaan kaupunkeihin. Kuitenkaan kaikille kouluttautuneillekaan nuorille ei löydy kaupungeista töitä. Työn ja toimeentulon puute jättää nuoret yhteiskunnallisen osallistumisen ulkopuolelle ja altistaa radikalisoitumiselle.

Koulutusta työllistäville aloille ja yrittäjyyteen

Rajo-hanke tarjoaa ilman työtä tai opiskelupaikkaa oleville nuorille mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen. Pilottivaiheessa koulutusta järjestetään sähkö-, käsityö- ja ompelu- sekä kauneudenhoitoaloille. Nämä alat on arvioitu hankepaikkakunnilla Hargeisassa, Buhodlessa ja Gardossa työllistäviksi aloiksi, joilla on pulaa koulutetusta työvoimasta. Koulutuksiin kuuluu aina osana myös yrittäjyystaitojen opetusta, joka tarjoaa koulutuksesta valmistuneille myös ymmärrystä yrittäjyydestä ammattina ja elinkeinomahdollisuutena.

Hankkeessa tähdätään siihen, että puolet koulutukseen osallistuvista on tyttöjä ja naisia, sillä heillä on suurempi riski jäädä koulutusmahdollisuuksien ja työelämän ulkopuolelle. Myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten etnisten vähemmistöjen, maansisäisten pakolaisten ja vammaisten henkilöiden pääsyä koulutukseen tuetaan. Osana hanketta paikalliset kumppanijärjestöt lisäävät yleistä tietoisuutta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien oikeuksista sekä edistävät heidän tasaveroista asemaansa koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Laadukkaammalla opetuksella ammatillisen koulutuksen arvostus kasvuun

Yksi syy nuorisotyöttömyyden taustalla on työmarkkinoiden kysynnän ja koulutetun työvoiman tarjonnan kohtaamattomuus. Ammatillista koulutusta (tehnical and vocational education and training TVET) järjestävät vain yksittäiset koulut ja koulutuskeskukset. Niiden toiminta ei ole järjestäytynyttä ja resurssit, kuten pätevät opettajat tai opetusvälineet ja työkalut, ovat usein riittämättömät laadukkaan opetuksen järjestämiseksi.

Ammatillista koulutusta ei myöskään arvosteta samalla tavalla kuin korkeakouluopintoja. Kehittämällä opetuksen laatua ja vaikuttamalla asenteisiin pyritään lisäämään ammatillisen koulutuksen arvostusta ja nuorten tietoutta ammatillisen koulutuksen tuomista mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa kehitetään niin opettajien pedagogisia taitoja kuin opetussuunnitelmiakin sekä luodaan malli ammatillisiin opintoihin kuuluvasta työssäoppimisesta.

Hanke vahvistaa paikallisten kumppaneiden mahdollisuuksia järjestää laadukasta ammatillista koulutusta. Pitkän aikavälin tavoitteena on kuitenkin vaikuttaa ammatillisen koulutuksen kehittymiseen järjestäytyneeksi ja laadukkaaksi koulutukseksi koko Somalimaan ja Puntmaan alueella. Tämän tavoitteen edistämiseksi hankkeen kumppanit tekevät yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa tuodakseen esiin ammatillisen koulutuksen merkitystä yhteisöille. Yhteistyö ja paikallisten viranomaisten mukaan saaminen on tärkeää myös ammatillisen koulutuksen resurssien parantamiseksi tulevaisuudessa.

Mitä?

Ammatillista koulutusta ja yrittäjyystaitojen opetusta nuorille. Ammatillisen opetuksen laadun kehittämistä ja ammatillisen koulutuksen arvostuksen lisäämistä nuorten keskuudessa.

Missä?

Hargeisassa, Buhodlessa ja Gardossa.

Milloin?

Hanke alkoi vuonna 2021 kaksivuotisella pilottivaiheella.

Kenelle?

Ensisijaisesti 15–25-vuotiaille nuorille, joilla ei ole työ- tai opiskelupaikkaa. Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä hyötyvät myös paikalliset oppilaitokset ja yritykset sekä koko yhteisö.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta.
Verkoston lisäksi mukana on kolme suomalaista kansalaisjärjestöä:
Bado, Iftin-seura ja Sool, Sanaag and Hawd Development Association (SSHDA).

Paikallisina kumppanijärjestöinä toimivat: Knowledge-Action Center (KAC), Somali Social Forum (SSF) ja Nomadic Development Association (NDO).

Lisäksi mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.