Tavoitteena laadukas ammattikoulutus ja nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Kaabe – Nuorten voimaannuttamishanke on monitoimijahanke, joka pyrkii vaikuttamaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen puutteeseen Somaliassa.

 

 Hankkeessa nuoret ja haavoittuvaisessa asemassa olevat saavat mahdollisuuden ammatillisiin taitoihin, koulutukseen, toimeentuloon ja mahdollisuuksien löytämiseen myös ympäristökestäviltä toimialoilta. Hanke painottaa kaikkien yhtenäistä oikeutta koulutukseen ja työhön.

Hankkeen tulokset: 1) Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevat nuoret saavat ammattikoulutusta ja työkokemusta, 2) yrittäjyyttä, erityisesti ympäristökestävillä aloilla, tuetaan 3) ammattikoulutuksen saatavuus ja laatu lisääntyy, 3) ymmärrys ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyen työpaikkojen positiivisesta vaikutuksesta paikalliseen talouteen ja ympäristökestävyyden edistämiseen lisääntyy. 

Tärkeimmät aktiviteetit: 

  • 945 opiskelijaa suorittaa ammatillisia lyhytkursseja, jotka sisältävät yrittäjyyden perusteita ja elämäntaitoja, ja 315 suorittaa harjoittelujakson
  • Kehitetään yrittäjyyttä tukeva mobiiliapplikaatio
  • Ammatillisten opettajien inklusiivisen pedagogiikan ammattitaito kehittyy
  • Ammattikoulutuksen tarjoajia tuetaan inklusiivisen koulutuksen kehittämisessä
  • Ammattikoulutuksen ja siihen liittyen työmahdollisuuksien arvostusta viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen keskuudessa nostetaan.

Hanke toteutetaan kolmella alueella. Kaabe-hankkeen kumppanijärjestöt Suomessa ovat Lieksan Somali perheyhdistys ry, Puntland Community ry ja Suomen Itä-Afrikan tuki ry ja Somaliassa African Solution, Talobeeg Foundation ja Shabelle Foundation for Development in Somalia. Hankkeessa on mukana myös Hämeen ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntijana.

Mitä?

 

Missä?

 

Milloin?

 

Kenelle?

 

Kenen kanssa?

 

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi