Tavoitteena laadukas ammattikoulutus ja nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Kaabe – Nuorten voimaannuttamishanke on monitoimijahanke, joka pyrkii vaikuttamaan korkeaan nuorisotyöttömyyteen ja laadukkaan ammatillisen koulutuksen puutteeseen Somaliassa.

 

 Hankkeessa nuoret ja haavoittuvaisessa asemassa olevat saavat mahdollisuuden ammatillisiin taitoihin, koulutukseen, toimeentuloon ja mahdollisuuksien löytämiseen myös ympäristökestäviltä toimialoilta. Hanke painottaa kaikkien yhtenäistä oikeutta koulutukseen ja työhön.

Hankkeen tulokset: 1) Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevat nuoret saavat ammattikoulutusta ja työkokemusta, 2) yrittäjyyttä, erityisesti ympäristökestävillä aloilla, tuetaan 3) ammattikoulutuksen saatavuus ja laatu lisääntyy, 3) ymmärrys ammatillisen koulutuksen ja siihen liittyen työpaikkojen positiivisesta vaikutuksesta paikalliseen talouteen ja ympäristökestävyyden edistämiseen lisääntyy. 

Tärkeimmät aktiviteetit: 

  • 945 opiskelijaa suorittaa ammatillisia lyhytkursseja, jotka sisältävät yrittäjyyden perusteita ja elämäntaitoja, ja 315 suorittaa harjoittelujakson
  • Kehitetään yrittäjyyttä tukeva mobiiliapplikaatio
  • Ammatillisten opettajien inklusiivisen pedagogiikan ammattitaito kehittyy
  • Ammattikoulutuksen tarjoajia tuetaan inklusiivisen koulutuksen kehittämisessä
  • Ammattikoulutuksen ja siihen liittyen työmahdollisuuksien arvostusta viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen keskuudessa nostetaan.

 

Mitä?

Ympäristökestäviä ammatillisia lyhytkursseja ja yrittäjyystaitojen opetusta nuorille. Ammatillisen opetuksen laadun ja yrittäjyys-mobiiliaplikaation kehittämistä. 

Missä?

Afgoyessa, Galkayossa ja Beledweynessa

Milloin?

Hanke alkoi vuonna 2023. 

Kenelle?

Yli 900 nuorelle tai muuten haavoittuvassa asemassa olevalle. Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä hyötyvät myös paikalliset oppilaitokset ja yritykset sekä koko yhteisö.

Kenen kanssa?

Suomen Somalia-verkosto koordinoi hanketta.
Verkoston lisäksi mukana on kolme suomalaista kansalaisjärjestöä: Lieksan Somali perheyhdistys ry, Puntland Community ry ja 
Suomen Itä-Afrikan tuki ry

Paikallisina kumppanijärjestöinä toimivat: African Solution, Talobeeg Foundation ja Shabelle Foundation for Development in Somalia.

Hankkeessa on mukana myös Hämeen Ammattikorkeakoulu ammatillisen opetuksen kehittämisen asiantuntijana.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Korpela
Hankepäällikkö, kehitysyhteistyö

+358 44 777 9522
maiju.korpela (at) somaliaverkosto.fi