Monta erilaista kättä koskettaa maapallon kuvaa.

 

Ennakkoluuloille kyytiä!

Vuosina 2023-2024 toteutetaan Globaalit kaverit -kouluvierailuhanke, jonka tavoitteena on lisätä ammattikouluissa opiskelevien nuorten ymmärrystä Afrikan sarvesta, pakolaisuudesta ja kehityskysymyksistä sekä niiden suhteesta toisiinsa. 

 

Globaalit kaverit -hankkeessa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat pääsevät tutustumaan pakolaisuuteen, Afrikan sarven ja Somalian tilanteeseen sekä pakolaisuuden juurisyihin kokemuksellisten tarinoiden ja osallistavien harjoitusten kautta. Globaalit kaverit -kouluvierailuja toteutetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella syksystä 2023 eteenpäin vuoden 2024 loppuun saakka.

Kouluvierailujen lisäksi osana hanketta uudistetaan globaalikasvatusmateriaali, jonka avulla opettajat voivat käsitellä pakolaisuuteen ja Somalian kehitykseen ja rauhaan liittyviä kysymyksiä omassa luokassaan. Osana jo päättynyttä Tarinoita pakolaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta -hanketta (2019-2021) julkaistut tuntimateriaalit ovat edelleen vapaasti ladattavissa täältä. Materiaalit sisältävät opettajan ohjeen, tuntisuunnitelman ja taustatietoa aiheesta alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle.

Vuoden 2023 aikana julkaistava päivitetty materiaali suunnitellaan erityisesti toisen asteen ammatillisiin opintoihin yhteen sopivaksi. Osana materiaalia julkaistaan eri pituiset tuntisuunnitelmat, jotka soveltuvat esimerkiksi uusien tutkinnon perusteiden kestävän kehityksen edistämisen sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen osa-alueisiin. Aiheiden käsittelyssä käytetään osallistavia menetelmiä ja tarinallistamista. 

Jos olet kiinnostunut kouluvierailuista taikka kouluvierailijana toimimisesta, voit olla yhteydessä hankkeen koordinaattoriin Jenna Soikkeliin (jenna-maria.soikkeli(a)somaliaverkosto.fi, soittamalla tai WhatsAppissä: 0505123126)

      Kouluvierailijaksi Globaalit kaverit -hankkeeseen?       

 

SSV on vuosien mittaan onnistuneesti toteuttanut useita globaalikasvatushankkeita:

Verkoston viimeisin päättynyt kouluvierailu-hanke vuosina 2021-2022 keskittyi globaalien kehityskysymysten viemiseen oman äidinkielen eli somalin kielen tunneille. Lisää hankkeesta voit lukea täältä.

Globaalit kaverit -hanke jatkaa Tarinoita pakolaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta -hankkeen (2019-2021) jalanjäljissä, mutta ammattikoulujen kontekstissa.

Tarinoita pakolaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta -hankkeessa (2019-2021) lisättiin nuorten tietoa ja ymmärrystä Afrikan sarvesta, pakolaisuudesta ja kehityskysymyksistä alakouluissa, yläkouluissa ja lukioissa. Lue hankkeesta ja hyödynnä oppimateriaaleja täältä.