Mies kerää puusta siemeniä metalliseen astiaan

Monipuolisen hyötykasvin moringan siementen keruuta.

 

Kuuman ja kuivan ilmaston Somaliassa luonto on alttiina niin luonnonvoimien kuin ihmistoiminnan, kuten puuhiilen tuotannon, aiheuttamalle maaperän kulumiselle. Pahimmillaan maaperän kuluminen ja metsäkato voivat johtaa aavikoitumiseen. Tämä on huomattu Suomen Somalia-verkoston Sahansaho- ja Ramaad-hankkeiden paikkakunnilla. Tästä syystä verkoston ympäristöhankkeissa keskeisessä roolissa ovatkin puut.  

 

Puita istuttamalla, ihmisten ympäristötietoisuutta lisäämällä sekä maaperää säästävien ja parantavien viljelytekniikoiden avulla voidaan kohentaa ympäristön tilaa, parantaa ruokaturvaa ja helpottaa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin sopeutumista.  

 

Istutettavia puulajeja valittaessa on tärkeää huomioida niiden soveltuvuus paikallisiin olosuhteisiin. Peltometsäviljelystä kiinnostuneille oleellista on myös puulajien soveltuvuus tähän viljelytapaan. Verkoston hankkeissa on valittu kasvatettaviksi ja istutettaviksi kotoperäisiä ja muutoin paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneita puulajeja. Luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi on tärkeää kasvattaa useita erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin sopivia lajeja sen sijaan, että esimerkiksi valittaisiin vain yksi tai kaksi lajia “kaikkein kestävintä sorttia”.  

 

Paikallisia siemenpankkeja 

 

Verkoston ympäristöhankkeiden alkaessa puunsiementen saatavuus hankealueilla oli vähäistä. Laadukkaiden siementen saatavuuden turvaamiseksi ensimmäiset siemenet siemenpankkien pohjaksi tulivat hankkeelle lahjoituksena World Agroforestry Centre ICRAF:ilta. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja hankkeiden tulosten kestävyyden takaamiseksi kullekin hankealueelle on perustettu paikallinen siemenpankki. Siemenpankkeihin kerätään ja varastoidaan paikallisesti tärkeimpien puulajien siemeniä. Siemenpankkeja ylläpidetään paikallisissa ympäristökeskuksissa, joissa myös kasvatetaan puuntaimia ja tarjotaan tietoa puista, peltometsäviljelystä ja ympäristönsuojelusta yleisesti.  

 

Verkoston ympäristöhankkeet toimivat yhteensä kuudella eri paikkakunnalla laajalla maantieteellisellä alueella, joten kunkin paikkakunnan ympäristökeskukset ovat valinneet omilla alueillaan tärkeimmät puulajit, joihin heidän siemenpankkinsa perustuuEsimerkiksi Etelä-Somaliassa on maan hedelmällisintä aluetta maanviljelyyn, kun taas maan keskiosissa on kuivempaa. Ympäristökeskusten taimitarhat ovat myös hyvää testimaaperää uusien lajien kasvattamisen kokeiluun.  

 

Vuoden 2019 lopulla Ramaad-hankkeen ympäristökeskusten hanketyöntekijät kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Gurieliin, jossa ohjelmassa oli myös hankkeen teknisen asiantuntijan Badal Hassanin pitämä koulutus siemenpankkien ylläpidosta. Koulutus käsitteli siementen varastointiin liittyviä asioita, kuten sopivia säilytysolosuhteita ja kokoelman lajikkeiden merkitsemistä, ja myös kokoelmasta viljelykäyttöön otettavien siementen käsittelyä. Ympäristökeskukset välittävät siemenpankkien toiminnasta saatua kokemusta ja tietoa myös eteenpäin, esimerkiksi kouluttamalla vapaaehtoisia siementen keräämiseen.  

 

Puuntaimia istutettuina halkaistuihin muovipulloihin

Ympäristökeskuksella kasvatettuja puuntaimia. Taimien kasvatuksessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, kuten käytettyjä muovipulloja.  

 

Puista lukuisia hyötyjä 

 

Kerätyistä siemenistä sekä puista otetuista pistokkaista kasvatetaan ympäristökeskuksilla puuntaimia. Taimet istutetaan hankepaikkakunnilla ja niitä ympäröivissä kylissä julkisille paikoille, kotitalouksiin ja pienviljelijöiden viljelyksille.  

 

Maaperän kulumisen estämisessä puusto on erityisen tärkeää, sillä puut pitävät maaperää paikallaan estämällä maa-ainesta kulkeutumasta tuulen ja sateiden mukana. Puut myös parantavat maaperän hedelmällisyyttä, puhdistavat ilmaa, tarjoavat suojaa paahteelta ja vähentävät ilmassa olevan hiekkapölyn määrää kuivilla ja kuumilla alueilla. 

 

Maatalous ja etenkin karjatalous on Somalian pääelinkeino. Eläinten rehu saadaan käytännössä kokonaan puista ja pensaista. Peltometsäviljelyssä eli kasvattamalla samalla alueella sekä puita että viljelykasveja saadaan samalla alueella tuotettua rehua eläimille, hedelmiä ja muita puista saatavia hyödykkeitä, kuten aromaattisia pihkoja, sekä viljelykasveja. Puut sitovat kosteutta ja parantavat viljelymaan laatua ja tarjoavat viljelykasvien lisäksi kaivattua varjoa myös pensaille, heinille ja ruohoille. Puiden siementen ja taimien saatavuus vaikuttaa lukuisalla tavoilla ruokaturvaan, toimeentuloon ja ihmisten hyvinvointiin Somaliassa.